Bugünkü Yazarlar Tüm Yazarlar
Fırat Doğu Faraç

Fırat Doğu Faraç

Toplumsal hareketlilik

Toplumsal hareketlilik kavramı toplumda birey ya da grupların fiziksel yada toplumsal çevrede herhangi bir hareketini ifade ediyor.

Fiziksel hareketlilik genellikle göç biçiminde olurken, toplumsal hareketlilik bireylerin toplumdaki sosyal ve ekonomik statülerinin değişmesini içerir. Yatay ve dikey biçimde gerçekleşiyro.

Toplumsal hareketlilik bir toplumsal statüden diğerine geçiş olarak tanımlanabilir. Toplumsal hareketlilik, toplumsal sınıflar arasındaki eşitsizlikleri giderebilecek bir fırsat olarak görülür.

Eğer bir toplumda hareketlilik yüksek ise insanlar üst sınıflara çıkmak için bir fırsata sahip olduklarını düşünebilir. Hareketlilik düşük ise kişiler içinde bulunduğu sınıfın mevcut durumunu paylaşacaklardır. Irk-renk ve cinsiyet ayrımı hareketliliği engellenir.

Toplumsal hareketlilik, grupları kuşak içi hareketlilik ve kuşaklararası hareketlilik olmak üzere iki temel hiyerarşide ele almakta ve yukarı ya da aşağı hareketlilikleri de içererek toplumsal grupların bir statüden başka bir statüye doğru olan hareketlerini inceler.

Yazarın Diğer Yazıları