Bugünkü Yazarlar Tüm Yazarlar
Fırat Doğu Faraç

Fırat Doğu Faraç

Adam Smith'in mutlak üstünlükler teorisi

Adam Smith, Klasik İktisadi düşüncenin babası olarak tanınıyor.

Ulusların Zenginliği kitabı klasik düşüncenin temel kaynağı olarak bilinirken, klasiklere göre bireyler kendi çıkarlarının peşinde koşuyor.

Tüketiciler tüketimden aldıkları faydalarını, üreticiler ise karlarını maksimize ederler. Şaşırtıcı olan ise herkes kendi çıkarı peşinde koşarken ortaya çıkan sonucun verimli olmasıdır. Bunu sağlayan ise tamamen pazarlardaki fiyat mekanizması.

Smith dış ticaret konusunda merkantilistlerin sıfır toplamlı oyun düşüncesini çürütüyor. Ticaretten her iki ülke de kazanır. Her iki ülke de ticaretin olmadığı duruma göre daha yüksek üretim ve tüketim noktalarına ulaşabilir. Bunu sağlayan “uzmanlaşma” ve “işbölümüdür”. Bu konuda geliştirdiği model ise Mutlak Üstünlükler Teorisi olarak bilinir.

MUTLAK ÜSTÜNLÜKLER TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ

Mutlak Üstünlükler Teorisi’nin, dayandığı temel fikirler açısından kendi çağında bir çığır açar. Bu Adam Smith’in bütün eseri için geçerliyken, bugünkü dünyada “Ülkeler arasında dış ticaretin hangi sebeple var olduğu” sorusunu cevaplamak için oldukça yetersiz kalan bir yaklaşım içeriyor.

Yazarın Diğer Yazıları