Bugünkü Yazarlar Tüm Yazarlar
Fırat Doğu Faraç

Fırat Doğu Faraç

Heckscher Ohlin Teoremi

Nispî olarak emek bol ülke emek yoğun mallarda, nispî olarak sermaye bol ülke ise sermaye yoğun mallarda karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir.

Dolayısıyla, nispî olarak emek bol ülke emek yoğun malları tüketiminden daha fazla üreterek tükettiğinden fazlasını ihraç ediyor, sermaye yoğun malları da tüketiminden daha az üreterek tüketim açığını karşılamak için diğer ülkeden ithal ediyor.

Benzer şekilde, nispî olarak sermaye bol ülke sermaye yoğun malları tüketiminden daha fazla üreterek tükettiğinden fazlasını ihraç ediyor, emeğe yoğun malları da tüketiminden daha az üreterek tüketim açığını karşılamak için diğer ülkeden ithal ediyor.

Heckscher – Ohlin Teoremi FDT’nin temel teoremi olarak karşımıza çıkıyor. Diğer teoremler ve teorinin genel işleyiş mekanizması Heckscher Ohlin Teoremine göre belirleniyor. Tabi ki, bu teorem ve diğer teoremlerin gerçek olayları açıklayamadığı ve gerçekçi olmadığı söylenebilir.

Ama unutmamak gerekir ki FDT ve dört teoremi yukarıda belirlenmiş varsayımlara bağlı olarak geçerlilik kazanır.

Teorinin amacı, dış ticareti belirleyen bir çok faktörden biri olan ülkeler ve sektörler arası faktör donanımlarının dış ticaret üzerindeki etkisini tam rekabet sıfır hükümet müdahalesi şartları altında incelenir.

Yazarın Diğer Yazıları