Bugünkü Yazarlar Tüm Yazarlar
Fırat Doğu Faraç

Fırat Doğu Faraç

Sosyal kayıtsızlık eğrileri

Tüketici faydası, üretim ikilileri ve faktör girdi bileşimleri için birçok farklı birleşim bulunuyor. Pareto Optimal sonuçlar üretecek sonsuz sayıda üretim ve tüketim bileşimleri mevcuttur.

"Üretim Olanakları Eğrisi" üzerindeki noktalar sayısınca Pareto Optimal denge noktasının varlığı teorik olarak geçerlidir. Yani, Pareto Etkinlik sosyal refahın belirlenmesinde gerekli ama tek başına yeterli olmayan bir nedendir.

Her Pareto Optimum dengesi ekonomide farklı bir gelir dağılımına ve farklı bir kaynak tahsisine karşılık geliyor. Bazı denge noktaları (konumuzda Üretim Olanakları Eğrisi’nin tam üstündeki noktalar) gelir dağılımı ve kaynak tahsisinde aşırı eşitsizlikler içeriyor.

Piyasa mekanizmasının tam şekilde işlediği, tam rekabet şartlarının geçerli olduğu bir ekonomi hangi Pareto Optimum noktasına nasıl karar veriyor?

İşte, genelde İktisat Biliminde özelde Refah İktisatı’nda araştırmacılar, bu sorunu Üretim Olanakları Eğrisi’nin yanında Sosyal Kayıtsızlık Eğrilerini de kullanarak çözmeye çalıştılar.

Sosyal Kayıtsızlık Eğrilerine aynı zamanda Tüketim Olanakları Eğrileri ismi de verilir. Bir Sosyal Kayıtsızlık Eğrisi farklı farklı milyonlarca bireyden oluşmuş bir toplumun genel tercihlerini belli bir refah düzeyi veri olmak koşuluyla temsil eder.

Yine üretim Olanakları Eğrileri gibi iki mallı bir ekonomi varsayımı altında, Sosyal Kayıtsızlık Eğrisi “bir toplumun belli bir refah düzeyini sağlayan farklı X ve Y sektörü tüketimlerini gösteren geometrik bir ilişkidir”.

Yazarın Diğer Yazıları