Bugünkü Yazarlar Tüm Yazarlar
Fırat Doğu Faraç

Fırat Doğu Faraç

Post Fordizm

Post Fordizm, rekabetçi dünya ekonomisinin taleplerini karşılayabilmek için uyarlanan özelleşmiş malların, esnek bir biçimde üretilmesi ve bu üretimin karmaşık bilgisayar kontrol sistemleri ile düzenlenmesidir.

Post-Fordizm, dünya ekonomisinde artan rekabete bir yanıt olarak 1970’lerde doğmuş bir formül olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum özellikle Japonya ve Güneydoğu Asya girişimleriyle ilişkiliydi. Daha geleneksel, eski tarihli ulusötesi şirketler, kapitalizmin bu yeni merkezlerinden kaynaklanan rekabetle baş edebilmek için kendilerini yeniden yapılandırmada bu akımı gerekli görmüşlerdi.

‘Esnek uzmanlaşma’ dönemi başlamış, böylece şirketler yeni ürünlere yönelmede daha çok hızlanmışlar, uzun hizmet süreli çok sayıda mavi yakalı işçiyi başlarından atmışlar ve son derece çeşitlilik arz eden müşterileri olan, küresel bir piyasa için son moda ileri teknoloji üretimine yöneldiler.

Araştırma ve geliştirme bölümlerinden, piyasa istihbarat elemanlarından ve satış personelinden gelen sürekli bir bilgi akışıyla beslenen, otomatikleşmiş, bilgisayar kontrollü ve bilgisayar ağına dayalı üretim sistemleri, Japonya’da geliştirilmiş ‘tam zamanında üretim’ denilen sisteme geçildi.

Tam zamanında üretim, ancak talepleri karşılamak için ihtiyaç olduğunda malları üretmek üzere tasarlanan iyi bir şekilde dengelenen ve kontrol edilen üretim sistemidir.

Yazarın Diğer Yazıları