Bugünkü Yazarlar Tüm Yazarlar
Fırat Doğu Faraç

Fırat Doğu Faraç

Modern piyasa kavramının doğuşu

Piyasa kavramı, sosyal bilimlerin ilgi alanına girmeden önce, uzunca bir süre açıklanması gereken değil ölçülmesi gereken bir somut olay olarak tanımlanmış ve karakterize edilmiştir.

Piyasa fiyat oluşturan çözümleyici kaynakları bölüştüren bir mekanizma olarak görünüyor.

Geçtiğimiz yüzyıla kadar iktisat biliminin ele aldığı piyasa, makro düzeyde algılanmış; basit olarak aktörlerin hangi koşullarda bir araya geldiği, arz ve talebin fiyatlar doğrultusunda nasıl şekillendiği gibi olguları irdelendi.

Günümüzdeki piyasa kavramı 1890’larda Keynes tarafından “hypotethical market” tanımıyla kullanıldı.

1900’lere doğru ekonomi, bir piyasalar sistemi olarak görülmeye başlanmıştır diğer bir ifadeyle ekonomik sistemdeki tüm piyasalar birbirleriyle ilişki içindedir. Birindeki değişim bir diğerine de mutlaka yansıyacağı düşünülür.

Bugünün piyasa kuramları Cournot’nun iki teorisi ile açıklanabilir:

Piyasa sadece bir alış-satış işleminin yapıldığı bir mekân-alan değil, ekonominin bir aracıdır. Ancak tüm tarafların birleştiği, bir araya geldiği çok geniş sınırları olmayan ticarî - fiyatların hız ve kolaylıkla oluştuğu bir sahadır.

Piyasa, mükemmel bilgi akışı ve uygun rekabet koşulları olduğunda dengede ve güçlü olabilir. Aynı zaman diliminde bir mal için her yerde hemen aynı fiyat geçerliyse orada güçlü bir piyasa mevcut olabilir. Neo-klasik iktisat aktörlerin davranışının rasyonel olduğunu varsayar ve her bireyin rasyonel eylemleri sonunda piyasanın dengeye kavuşacağını öne sürer

Yazarın Diğer Yazıları