Bugünkü Yazarlar Tüm Yazarlar
Fırat Doğu Faraç

Fırat Doğu Faraç

Küreselleşme ve piyasalar

Küreselleşme; kapitalist devletlerin dünyayı kendileri için bir ortak pazar haline getirme çabaları olarak da görülür..

Ulusal sınırların önemini yitirmesi ve devletlerin ekonomileri üzerindeki denetimlerinin yavaş yavaş ortadan kalkması sağlanmaya çalışılır. Ancak devlet etkisi de tam anlamıyla yok olmamakta, değişim ve gelişmelerin ışığında yeniden biçimlendirir.

Teknolojik gelişmeler ülkelerarası entegrasyonu hızlandıran, mesafeleri azaltan, ulusların bütünleşmesini sağlayan iletişim ağlarını yaratmıştır.

Küreselleşme ulus ötesi şirketlerin, uluslararası yatırım stratejilerinde özellikle üretimin yerel olmaktan çıkarılıp farklı bölgelerde gerçekleştirilmesini içeren, radikal bir yeniden yapılandırma çabası gerekiyor.

Uluslararası mal, sermaye ve bilgi akışının kolaylaşması ve güvenli bir hale gelmesi ile uluslararası karşılıklı değişim anlayışından küresel üretime kayan bir süreç başladı.

Günümüzde uluslararası alanda rol oynayan, politika belirleyen ve onları uygulayan aktörlerin sayısı artmış, küresel işletmeler de dünya ölçeğinde politika belirlemeye başladılar.

Gelecekte ise ekonomik ilişkiler ülkeler arasında değil, giderek birbirleriyle ticaret yapan bloklar arasında gerçekleşecek.

Yazarın Diğer Yazıları