Bugünkü Yazarlar Tüm Yazarlar
Fırat Doğu Faraç

Fırat Doğu Faraç

Kadın işgücünün enformel sektördeki yeri

Enformel sektör, kırdan kente göç edenlerin, formel sektörün yeterli iş imkanı yaratamaması sonucu bu sektörde iş bulamadığı zaman yaşamlarını sürdürmek için yürüttüğü ekonomik faaliyetlere denir.

Enformel sektörün büyüklüğü ile bir ülkenin gelişmişlik düzeyi arasında ters orantı vardır. İşgücü maliyeti ile çalışanın eline geçen net ücret arasındaki fark arttıkça, işveren ve çalışan yönünden enformel sektöre yönelme avantajlı oldu.

Kadınlar çocuklarla beraber, enformel sektörün ücretsiz aile işçisi veya düşük ücretli çalışan olmaları sebebiyle en yoksul kesimini oluşturturdular. Ev eksenli çalışanların çoğunluğu kadınlardan oluşuyordu.

Bu durumun en temel nedeni ise, işgücü maliyetlerini azaltmak için kadınların iş gücü piyasasından dışlanması ve kadınların bu sektörde hem üretim hem de yeniden üretim süreçlerinde sorumluluk alabilmeleriydi.

Kadınlar evde yaptıkları işlerle ücretli çalışan kapsamına girmediğinden, ev dışında yaptıkları işle kazandıkları gelir arttırıcı bir faaliyet olarak görüyorlardı. Bu nedenle, kadın emeği erkeğin emeğinden daha ucuzdu.

Yazarın Diğer Yazıları