Bugünkü Yazarlar Tüm Yazarlar
Fırat Doğu Faraç

Fırat Doğu Faraç

Gömülülük

Bütün ekonomik eylemler ağlar ve sosyal ilişkiler yoluyla kurulur ve ekonomik davranış kaçınılmaz olarak kişiler arası ilişkilerin ağına gömülüdür.

Granovetter’a göre, gömülülük ekonomik eylemler, sonuçlar ve kurumlar aktörlerin kişisel ilişkilerinden ve tüm ağ ilişkilerinden etkilenir. Burada aktörün temel olarak anti sosyal karakteri homoeconomicus ile karşıtlık oluşturur: rasyonel hesaplama yapan model özne iktisadın kurucu taşıdır ve bu dar anlamda, iktisat yapan failin neoklasik modeli insan etkileşimi ile hiç ilgilenmez.

Yeni ekonomik sosyolojide sosyal eylem, dar rasyonel ve atomize olmuş aktör tarafından yerine getirilen bir eylemden çok devam eden ve çoğul kişiler arası ilişkilere gömülüdür.

Bu tanımlama gömülülük kavramı daha çok ağlara dayanmasına rağmen diğer gömülülük türleri de kısaca dört başlık altında incelenecektir.

Yapısal Gömülülük

"Yapısal Gömülülük", en yaygın gömülülük biçimidir. Bu gömülük türünde ağlar “mikro” yapıdır.

Örneğin, Granovetter sık etkileşim içinde olmadığımız insanlarla aramızdaki zayıf bağların bazen sürekli iletişim halinde olduğumuz insanlarla aramızdaki güçlü bağlardan daha kullanışlı olabileceğini belirtiliyor.

Çünkü bu ağlar sahip olmadığımız bilgiyi taşır. Zayıf bağlar faklı sosyal çevrelerde yaşadığı için bu tür ağlar fırsat ve avantajlar yaratır.

Yapısal gömülülüğün diğer formu ise Marksist gelenekten gelen sınıf yapısıdır. Sınıf, işyerindeki sınıf-sosyal yapıyı güçlendiren sosyal ağları yaratır.

Yazarın Diğer Yazıları