Bugünkü Yazarlar Tüm Yazarlar
Fırat Doğu Faraç

Fırat Doğu Faraç

Fordizm

Savaş sonrası dönemde yaygın olan, kitlesel üretim ve kitlesel pazarlama temelli endüstriyel bir ekonomi biçimidir.

Fordizm, Ford otomobil şirketinin, kitlesel bir pazar için birbirine benzer arabalar üreten, montaj hattı sürecinden esinlenen kitlesel üretim sistemini belirtir.

Amerikan otomobil üreticisi Henry Ford, seri üretim yoluyla ürettiği ilk otomobiller aracılığıyla Batı kapitalizminin gelişmesinde önemli rol oynadı. Ford çalışanlarına yüksek ücret ödeyerek ürettiği otomobilleri, çalışan kesimdeki ailelere satmayı hedefliyordu.

Bu, yirminci yüzyılın ilk on yılında ABD’nin toplu üretim ve tüketim yönünde yükselişini sağladı. Bu üretimle başlayan döneme “Fordizm” denmiştir. Fordizm, benzer mallardan oluşan toplu bir pazarın tüketicilerini hedeflemekteydi. Toplu tüketim ABD’de daha erken başlamış, Avrupa’daki modern kapitalizmde ise yirminci yüzyılın ortalarında itibaren önem kazanmıştır.

Fordist seri üretim döneminde yeni tüketici grupları ortaya çıkmıştır. Bunlar satın aldıkları her şeyde reklamlar aracılığıyla seçim yapmaya başlamışlardır. Marka imajı yerleşmiştir. Hedef kitle, henüz anne-babalarıyla yaşayıp yüksek ücretli işlerde çalışan gençlerdi.

Meslek sahibi sınıfın iki özelliği tüketimi etkilemekteydi: gelir düzeyi ve meslek statüsü, Bazı sosyal bilimciler sosyo-ekonomik sınıfı tüketicinin gelirinden ve harcama kalıplarından daha önemli bir belirleyici olduğunu söylemektedirler.

Genel olarak sanayi toplumunun özellikleri üzerinde durduktan sonra, “ileri sanayi toplumu”nun çok daha iyi anlaşılacağını umuyoruz.

Yazarın Diğer Yazıları