39 gün içinde başvurmayanın banka hesabındaki tüm para silinecek! Resmen açıklandı

39 gün içinde başvurmayanın banka hesabındaki tüm para silinecek! Resmen açıklandı

Türkiye'nin en fazla müşteriye sahip bankası olan Ziraat Bankası, yeni bir liste yayımlayarak 2023 yılı için zaman aşımı duyurusunda bulunuldu. Yayınlanan listede ismi olan vatandaşlar belirtilen süre içerisinde başvuru yapmamaları halinde hesaplarında bulunan bütün bakiyeyi kaybedecek.

Serpil Demir / Günboyu

Türkiye''de her yıl, toplamda yüz milyonlarca doları bulan mevduat banka hesaplarından silinmekte ve hak sahipleri, sonradan fark etmelerine rağmen bu tutarı geri alamamakta.

Uzun bir süredir hesaplarda atıl durumda bekletilen ve yıllarca herhangi bir işleme tabii tutulmayan bakiyeler, zaman aşımına uğramaları halinde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu''na (TMSF) devrediliyor. Ziraat Bankası, hesaplarında paralarını unutan ya da yıllarca hiç kullanmayan müşterileri için bir liste yayımladı ve tarih verdi. Yapılan duyuruya göre 15 Haziran 2023''e kadar yapılmayan vaşruular halinde listedeki kişilere ait hesaplarda yer alan bütün paralar sıfırlanacak.

Parasını bankalarda unutan ve durumu zaman aşım süresinin ardından fark edenler içinse artık çok geç olacak. Söz konusu tutarların TMSF''ye devredilmesi halinde, hak sahibi parasını istese de geri alamayacak.

Ziraat Bankası''nın zaman aşımı hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

"5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir."

01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Zaman aşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

023 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Mevduat Hesapları ve Emanetler sorgulamasını yapmak isteyenler, Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Yapılan bu açıklama sonrasında ise vatandaşların da sorgulamaları gerçekleştirerek bankalara giderek ödemelerini alması gerektiği aksi takdirde ise ödemelerin yanacağı bildirildi.

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar