Erdoğan'ın reform açıklamalarının ardından TRT'nin Payitaht Abdülhamid dizisinde dikkat çeken sahne

Erdoğan'ın reform açıklamalarının ardından TRT'nin Payitaht Abdülhamid dizisinde dikkat çeken sahne

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı. Erdoğan'ın, "9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıktı" dediği eylem planı tartışma konusu yaratırken, TRT'de yayımlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde dikkat çeken bir bölüm yer aldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, "Vizyonu özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye olarak belirlenen eylem planı" olarak açıkladığı ve "9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıktı" dediği İnsan Hakları Eylem Planı'na TRT Payitaht Abdülhamid dizisinde ilginç bir sahneyle destek verdi.

Günboyu'nun haberine göre, söz konusu Payitaht Abdülhamid adlı dizide, padişah rolünü üstlenen kişi, "Paşalar yükselişe geçiyoruz. Biz büyük bir devletiz. Ben bu devletin başına geçtiğimde bir hayalim vardı. Müreffeh bir devlet, huzurlu bir millet istiyordum. Lakin buna mani olmak için ellerinden geleni yaptılar. Bu meselenin en büyük şartı ise Kanuni esasidir. Bazı kararların alınması için milletin katılımı mühimdir. Şimdi niyetim yeni bir ıslah çalışması başlatmak Kanuni Esasi'yi yeniden ilan etmektir" dedi.

İŞTE PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİNDE DİKKAT ÇEKEN SAHNE:


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içeren bir belge ortaya çıktı" dediği İnsan Hakları Eylem Planı'nın ilke ve amaçları ise şöyle:

İlkeler:

1- İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Devletin temel amaç ve görevi, bu hakları korumak ve geliştirmektir.

2- İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.

3- Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir.

4- Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması, bütün yönetsel faaliyetlerin temel özelliğidir.

5- Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içerir, kamu otoriteleri bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden hayata geçirir.

6- Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez.

7- Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.

8- Adli ve idari işleyiş; masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır.

9- Hiç kimse, eleştirisi veya düşünce açıklaması nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

10- Bağımsız ve tarafsız yargı ile korunan hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.

11- Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilmelidir. Adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının merkezindedir.

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 9 amacı ise şunlar:

1- Daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi

2- Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi

3- Hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık

4- İfade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi

5- Kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi

6- Kişinin maddi ve manevi bütünlüğü ile özel hayatının güvence altına alınması

7- Mülkiyet hakkının daha etkin korunması

8- Kırılgan kesimlerin korunması ve toplumsal refahın güçlendirilmesi

9- İnsan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalık