Türkiye'nin 4'te 1'ine elektrik verecek! Yeni dönem için geri sayım başladı

Türkiye'nin 4'te 1'ine elektrik verecek! Yeni dönem için geri sayım başladı

Türkiye'nin elektrik ihtiyacının 4'te 1'ni karşılayabilir. Resmen yeni dönem başlıyor. İşte elektrik ihracatı için dudak uçuklatan o rakam....

Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, enerji sektöründe önemli düzenlemeler içeriyor. Yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak belirlenen denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerde imar planına gerek olmadan yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulmasını sağlıyor. Bu düzenleme, 11 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdi.

Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, belirlenen alanlarda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne veya sulama birliklerine ait tarımsal sulama amaçlı tesislerin elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak için lisanssız elektrik üretim tesisleri kurulabilmesine olanak sağlıyor.

Yüzer güneş enerjisi santralleri, saha tipi güneş enerjisi santrallerinin kurulumunda yaşanan zorlukları avantaja çevirerek, suyun alt tarafta bulunması sayesinde periyodik soğuma sağlayarak panel verimliliğini artırıyor.

YÜZDE 10 DAHA VERİMLİ ÇALIŞIYOR

Yüzer güneş enerjisi santralleri, karasal GES'lere göre yüzde 10 daha verimli çalışarak atıl durumdaki rezervuar yüzey alanlarının değerlendirilmesini ve ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor. İçme suyu maksatlı barajlar haricinde tüm baraj rezervuarlarında kurulabiliyor.

Türkiye'de yüzer güneş enerjisi santrallerinin yüzde 10'unda kurulması durumunda, 53 bin megavat kurulu güçle yıllık 79 milyar 500 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretilebileceği öngörülüyor. Bu da Türkiye'nin elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık dörtte birine denk geliyor.

YILLIK 540 MİLYON METREKÜPLÜK SU TASARRUFU

Yüzer GES'ler sayesinde yıllık 540 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacak ve 51 milyon tondan fazla karbondioksit salınımı azaltılacak.

Türkiye'deki göl ve göletler de dahil edilerek yapılan değerlendirmeler, yüzer GES potansiyelinin öngörülen miktarların çok daha üzerine çıkabileceğini gösteriyor.

"TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 80 GİGAVATLIK YÜZER GES POTANSİYELİ VAR"

GEADER Başkanı Ömer Çelebi, Türkiye'nin yüzer güneş enerjisi potansiyeli açısından avantajlı olduğunu belirterek, yüzer GES'lerin yenilenebilir enerji politikalarında ve yeşil dönüşümde yeni bir dönemi başlatacağını ve ülkenin milli enerji politikalarına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

GEADER Başkanı Ömer Çelebi, yüzer GES'lerin küresel ölçekte yaygınlaştığını belirterek, Türkiye'de içme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar, sulak alanlar ve kıyı kanunu dışında kalan deniz, baraj ve göletlerde yaklaşık 80 gigavatlık yüzer GES potansiyeli olduğunu ifade etti.

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar