TRABZON 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLANI

T.C.
TRABZON
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2020/613 Esas
2023/255 Karar
İLAN METNİ
Mahkememizce sanık Kentıno ve Cemalı oğlu 19/07/1972 doğumlu NODAR ATABADZE hakkındamahkememizce16/02/2023 tarih2020/613 Esas 2023/255 sayılıkararıyla 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan 6.000 TL ve 20 TLAdli para cezası ile cezalandırılmasına kararı verildiği, verilen kararın sanığatebliğ edilemediği, ilanen tebliğe karar verildiği, ilan metninin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren15gün sonra tebliğ edilmişsayılacağı,tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın itiraztalebinde bulunabileceği, bulunmadığıtakdirde kararın kesinleştirileceğiilanen tebliğ olunur.05/09/2023
Yazı İşleri Müdürü Hakim 198863
83629 e-imzalıdır e-imzalıdır

#ilangovtr BASIN NO: ILN01887792