Sağlık Bakanlığı'nın atama kurası ayrıntıları belli oldu

Sağlık Bakanlığı'nın atama kurası ayrıntıları belli oldu

Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılı 2.dönem ilk ve yeniden atama kurasının ayrıntıları belli oldu. Bakanlık ilanı Resmi Gazete'de yayımladı.

Sağlık Bakanlığı ilanında Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip,
tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemler sıralandı.

Kurada uzman eczacı ve eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde kura işlemi yapılacağı, diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacağı belirtildi.

b1.jpeg

b2.jpeg

b3.jpeg

b4.jpeg