NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLANI

T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/145 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda bulunduğu yer, ada, parsel ve kamulaştırılacak alan yüz ölçümü bilgileri yer alan taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil davasında Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibarenkamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatarala karşı düzeltim davası açabileceğiniz, açılacak bu davalara husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş'ye yöneltilmesi gerekeceği, Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınıztakdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza Vakıfbank Nevşehir Şubesi adına yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.08/03/2023
1- Nevşehir İli,Merkez ilçesi Kaymaklı Köyü/Mahallesi, Kaya Harman Mevkii 10720 parselde sayılı taşınmazda, 525,02m² lik kısmının irtifak kamulaştırma bedelinin ve 4,79m² lik kısmının mülkiyet kamulaştırması,

#ilangovtr BASIN NO: ILN01887284