Bugünkü Yazarlar Tüm Yazarlar
Baybars Ergün

Baybars Ergün

MÜNZEVİ

Müzik aletlerinin kısa tarihi

Bir müzik aleti, müzik sesleri çıkarmak için oluşturan veya uyarlanan bir alet. Prensipte, ses üreten herhangi bir nesne bir müzik enstrümanı olarak kabul edilebiliyor. Nesnenin bir müzik enstrümanı haline gelmesi, amacı sayesinde. Bir müzik aleti çalan kişiye çalgıcı deniyor. Müzik aletlerinin tarihi, insan kültürünün başlangıcına kadar uzanıyor. Avdaki başarıyı işaret eden boynuz veya dini törenlerde davul gibi ilk müzik aletleri ritüeller için kullanılmış olabilir. Kültürler sonunda eğlence amaçlı melodilerin kompozisyonunu ve icrasını geliştirdi. Müzik aletleri değişen uygulama ve teknolojilerle birlikte gelişti.

Müzik enstrümanı olarak kabul edilen ilk cihazın kesin tarihi ve spesifik menşei geniş çapta tartışmalı. Bilim adamlarının müzik enstrümanı olarak tanımladığı en eski nesne, 50.000-60.000 yıl öncesine tarihlenen basit bir flüt. Pek çok bilim insanı ilk flütlerin tarihini yaklaşık 40.000 yıl öncesine dayandırıyor. Pek çok tarihçi, ilk müzik aletlerinin çoğunluğunun hayvan derisinden, kemikten, tahtadan ve diğer dayanıklı olmayan, biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerden yapılmış olması nedeniyle, müzik aletinin icat edildiği kesin tarihi belirlemenin imkânsız olduğuna inanıyor. Ek olarak bazıları, Hindistan'daki Sankarjang'da bulunanlar gibi müzik sesleri çıkarmak için kullanılan litofonların veya taşların tarih öncesi müzik enstrümanlarının örnekleri olduğunu iddia etti.

Müzik aletleri dünyanın birçok nüfuslu bölgesinde bağımsız olarak gelişti. Ancak medeniyetler arasındaki temas, çoğu çalgının kökeninden uzak yerlerde hızla yayılmasına ve uyarlanmasına neden oldu. Post-klasik çağda, Mezopotamya'dan gelen çalgılar Güneydoğu Asya'nın deniz kıyısındaydı ve Avrupalılar, Kuzey Afrika'dan gelen çalgıları çalıyordu. Amerika'daki gelişme daha yavaş bir hızda gerçekleşti. Ancak Kuzey, Orta ve Güney Amerika kültürleri müzik enstrümanlarını paylaştı.

1400'e gelindiğinde müzik enstrümanlarının gelişimi birçok alanda yavaşladı ve Batı'nın hakimiyetindeydi. Yaklaşık 1750'den 1900'e kadar süren Klasik ve Romantik müzik dönemlerinde birçok yeni müzik aleti geliştirildi. 20. yüzyıldan itibaren geleneksel müzik aletlerinin gelişimi yavaşlarken, elektriğin yaygınlaşması elektro gitar, synthesizer ve Theremin gibi yeni elektrikli ve elektronik aletlerin icat edilmesine yol açtı.

Müzik enstrümanlarının sınıflandırılması başlı başına bir disiplin ve yıllar boyunca birçok sınıflandırma sistemi kullanıldı. Enstrümanlar etkili aralıklarına, malzeme bileşimlerine, boyutlarına, rollerine vb. göre sınıflandırılabiliyor. Ancak en yaygın akademik yöntem olan Hornbostel-Sachs, ses ürettikleri araçları kullanıyor. Müzik aletlerinin akademik çalışmasına organoloji deniyor.

Müzikal sesler çıkarmak için bir müzik aleti kullanılıyor. İnsanlar vücutlarıyla ses çıkarmaktan (örneğin alkışlamaktan) nesneleri kullanarak seslerden müzik yaratmaya geçtiklerinde müzik enstrümanları doğdu. İlkel enstrümanlar muhtemelen doğal sesleri taklit etmek için tasarlanmıştı ve amaçları eğlenceden çok ritüeldi. Melodi kavramı ve müzikal kompozisyonun sanatsal arayışı muhtemelen ilk müzik enstrümanı çalan kişiler tarafından bilinmiyordu. Avın başladığını işaret etmek için kemik flüt çalan bir kişi, bunu modern "müzik yapma" kavramını düşünmeden yapıyordu.

Müzik aletleri, birçok farklı malzeme kullanılarak çok çeşitli stil ve şekillerde üretiliyor. İlk müzik aletleri, kabuklar ve bitki parçaları gibi "doğal nesnelerden" yapılıyordu. Aletler geliştikçe malzemelerin seçimi ve kalitesi de gelişti. Doğadaki hemen hemen her malzeme en az bir kültür tarafından müzik enstrümanları yapımında kullanıldı. Kişi bir müzik aletini onunla bir şekilde etkileşime girerek çalıyor. Örneğin, yaylı bir çalgının tellerini çekerek, davulun yüzeyine vurarak veya bir hayvan boynuzuna üfleyerek.

Yazarın Diğer Yazıları