LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLANI

T.C. LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/381 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Sarıcaali Köyü
MEVKİİ : İncirlik
PARSEL NO : 3407 (Eski-1554)
VASFI : Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ziya Organik Tarım İşletmeleri A.Ş.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TCDD
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Hamitabat- Kırklareli DGKÇS
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/381 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/09/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01887655