LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLANI

T.C. LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/389 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Sarıcaali Köyü
PARSEL NO : 3426 Parsel (Eski-1570 parsel)
VASFI : Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI : Adnan Aydın vd.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TCDD
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/389 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/09/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01887368