KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLANI

İ L A N
T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı : 2023/438 Esas

TMK'nun 588 maddesinde belirtilen "10 yıllık süre dolması" nedeniyle aşağıda adı geçen tapu malikleri hakkında davacı Hazine tarafından gaiplik kararı verilmesi istenmiş olup;
Kütahya İli Merkez Mecidiye Mahallesi 25 ada, 254 parsel maliki (Hacı Hafız Mehmet) hakkında bilgisi bulunan kişiler ve hak sahibi olduğunu ileri sürenlerin mahkememize ilk ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içinde bilgi vermeleri, aksi taktirde adı geçenlerin gaipliğine karar verileceği, malvarlıklarının devlete geçeceği ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01888551