KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU İLANI

T.C.
KONYASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/73 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/73 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İli, Altınekin İlçesi. Akçaşar Mahallesi,183 ada 11 parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; Akçaşar Mahallesinin 3.65 km doğusunda bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanmış, yer teslimi yapılmış, kullanım durumları yeni parsel durumuna göredir. Taşınmazın doğusundaki yola cephesi vardır. Taşınmazın çevresinde genel olarak zirai faaliyetler yapılmaktadır. 183 ada 12 parsel toplulaştırma ile birlikte bir bütün halinde kullanılmaktadır. Her iki parselin ortak kullanımına ait faal derin kuyusu bulunmakta ve taşınmazın üzerinde sulu tarım yapılmaktadır. Kuyu dışında ağaç yapı gibi herhangi bir muhdesat bulunmamaktadır. Taşınmaz alışveriş ve iş merkezlerine, sosyal donatı alanlarına, eğitim kurumlarına, sağlık merkezlerine, resmi kurumlara, Altınekin ilçe merkezine ve Konya şehir merkezine ve ana yollara uzak konumdadır. Taşınmaz Akçaşar Mahallesine 3.65 Km., Altınekin İlçesine 9.85 Km. Konya Merkezi olan Valilik binasına 60.00 km uzaklıktadır.
Adresi : Akçaşar Mahallesi Altınekin Altınekin / KONYA
Yüzölçümü : 67.075,40 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : İmar planı sınırlarının dışında, olduğu ve taşınmazın Tarımsal nitelikte olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 2.683.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 14:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 14:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2023 - 14:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 14:11

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İli, Altınekin İlçesi. Akçaşar Mahallesi, 183 ada 12 parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; Akçaşar Mahallesinin 3.65 km doğusunda bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanmış, yer teslimi yapılmış, kullanım durumları yeni parsel durumuna göredir. Taşınmazın doğusundaki yola cephesi vardır. Taşınmazın çevresinde genel olarak zirai faaliyetler yapılmaktadır. 183 ada 11 parsel ile toplulaştırma ile birlikte bir bütün halinde kullanılmaktadır. Her iki parselin ortak kullanımına ait faal derin kuyusu bulunmakta ve taşınmazın üzerinde sulu tarım yapılmaktadır. Kuyu dışında ağaç yapı gibi herhangi bir muhdesat bulunmamaktadır. Taşınmaz alışveriş ve iş merkezlerine, sosyal donatı alanlarına, eğitim kurumlarına, sağlık merkezlerine, resmi kurumlara, Altınekin ilçe merkezine ve Konya şehir merkezine ve ana yollara uzak konumdadır. Taşınmaz Akçaşar Mahallesine 3.65 Km., Altınekin İlçesine 9.85 Km. Konya Merkezi olan Valilik binasına 60.00 km uzaklıktadır.
Adresi : Akçaşar Mahallesi Altınekin Altınekin / KONYA
Yüzölçümü : 20.982,16 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : İmar planı sınırlarının dışında, olduğu ve taşınmazın Tarımsal nitelikte olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 840.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 14:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 14:21

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2023 - 14:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 14:21

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01887369