İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/1018 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1018 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İl , Eyüp Sultan İlçe , Topçular Mahalle, Topçular C. Kışla Mevki , 415 Ada No , 4 Parsel No , 2990/960000 Arsa Payı , 9.463 m2 Yüz Ölçümü , 2. Kat 237 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği Kargir İşyeri, Bağımsız Bölüm Niteliği İmalathane Olan Taşınmazın Tamamı
Adresi : Topçular Mahallesi, Rami Kışla Caddesi, No:38 Seferağa İş Merkezi, 2. Kat, İmalathane: 237 Eyüp / İSTANBUL
Kıymeti : 2.250.000,00 TL KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 11:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 11:50
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 11:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 11:50

14/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02004287