İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/474 Esas
DAVALI : ALİHAN AYTAÇ- Aydoğan ve Nilüfer'den olma, 17/02/1995 doğumlu
Davacı Fulya Aytaç tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından velayete ilişkin rapor tanzimi amacıyla görüşme gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Velayete ilişkin rapor tanzimi amacıyla en geç 01/05/2024 tarihine kadar mahkememiz kalemine bizzat müracaat ederek görüşme gün ve saatini tebliğ almanız, tebliğ almadığınız takdirde mevcut dosya durumuna göre karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01999166