İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLANI

T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
DOSYA NO : 2023/218
KARAR NO : 2023/801
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11.07.2023 tarihli ilamı ile sanık HİCHAM LACHAB hakkında 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Sanık HİCHAM LACHAB, Mohammed ve Khadja oğlu, 1992 FİLİSTİN doğumlu, Filistin vatandaşı) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığagerekçeli karartebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.06.09.2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01888751