İSTANBUL 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLANI

ESAS NO : 2023/171 Esas
KARAR NO : 2023/212
Davacılar ALİ ÇELİK, AYŞE ÇELİK, BÜNYAMİN ÇELİK, EMİNE ÇELİK, EMİNE DİLER, EMİNE KUL, FARUK ÇELİK, FATMA ÇELİK, FATMA ÇELİK, HATİCE AYDIN, HAVVA KILIÇ, KASIM ÇELİK, MUHAMMET ÇELİK, MUSTAFA ÇELİK, OSMAN ÇELİK, ÖMER ÇELİK, SÜLEYMAN ÇELİK, YUSUF ÇELİK, ZELİHA ÇELİK aleyhine mahkememizde açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Davalı Seyit Ahmet DEMİR'e 25/05/2023 tarihli gerekçeli kararın tebliğ hususunda yazılan yurd dışı talimatın bila ikmalen iade edilmesi nedeni ile ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla;
HÜKÜM :
1-Mahkememizin Yetkisizliğine,
2-Kararın kesinleşmesinden itibaren iki hafta içinde mahkememize müracaat edilmesi durumunda dava dosyasının Yetkili İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine,
3-Yargılama giderlerinin yetkili mahkeme tarafından değerlendirilmesine,
Dair hazır olanların yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 25/05/2023
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/09/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01892165