HİZAN SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ İLANI

T.C. HİZAN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/17 Esas16/05/2023

İ L A N
Bitlis İli, Hizan İlçesi, Kayadeler Köyü, Cilt No: 21, Hane No: 58'de nüfusa kayıtlı Resul ve Besra oğlu Hizan 01.07.1966 doğumlu, 29791230878 T.C. Kimlik numaralı Burhan KARABAŞ hakkındabilgisi bulunan kimselerin, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren mahkememizin 2023/17 Esas sayılıdosyasına en geç 6 ay içinde başvurmaları ve adresini bildirmeleri aksi halde yukarda adı geçen Burhan KARABAŞ'ın GAİPLİĞİNE karar verileceği ilan olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 29791230878
ADI SOYADI : BURHAN KARABAŞ
BABA ADI : RESUL
ANA ADI : BESRA
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1966
DOĞUM YERİ : HİZAN

#ilangovtr BASIN NO: ILN01888578