Emsal karar geldi: Danıştay'dan mazeretsiz işe gelmeyen memura kötü haber

Emsal karar geldi: Danıştay'dan mazeretsiz işe gelmeyen memura kötü haber

Devlet hastanesinde sekreter olarak çalışan genç kadın, mazeret bildirmeden 10 gün boyunca işe gitmeyince görevden el çektirildi. Mağdur memur, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle işe gidemediğini iddia etti ve İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Yıllar süren davanın sonucunda Danıştay, psikolojik rahatsızlığının işe gitmeye engel teşkil etmediğini ve görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdi.

Tıbbi sekreter olarak çalışan genç kadın, ilçe devlet hastanesinde 10 gün boyunca mazeret bildirmeden mesaiye gitmeyince memuriyetten atıldı. Psikolojik tedavi gördüğünü belirten genç memur, bu durumu 1. İdare Mahkemesi'ne taşıdı.

PARASAL HAKLARINI FAİZİYLE İSTEDİ

10 gün boyunca kesintisiz ve mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca 15/04/2016 tarihinden itibaren görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesi talebiyle başvuruda bulundu.

KONU DANIŞTAY'A TAŞINDI

Davalı Sağlık Bakanlığı, davacının psikolojik rahatsızlığının işe gelmesine engel teşkil etmediğini savunarak davanın reddini talep etti. İlk mahkeme, davayı reddetti. Davacı kadın, dosyayı Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Temyiz başvurusu değerlendirilen mahkeme, itirazı reddetti. Bunun üzerine davacı kadın, kararı Danıştay'a taşıdı.

'KARAR HUKUKA AYKIRI DEĞİL'

Danıştay 12. Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda; bir Devlet memurunun görevden çekilmiş sayılabilmesi, izin almaksızın veya kurumca kabul edilen bir mazeret olmaksızın 10 gün kesintisiz olarak göreve gelinmemiş olması halinde hukuken mümkün olduğu hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi: "Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir. Davacının temyiz isteminin reddine, Davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi kararının onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."