Diyanet'te atama ve yer değiştirme şartlarında değişiklik yapıldı

Diyanet'te atama ve yer değiştirme şartlarında değişiklik yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği'nin 5. maddesinin b bendinde bulunan bölüm "Atamalar dini öğrenim şartı esas alan unvanlar bakımından itikat, ibadet tavır ve hareketlerin İslam törelerine uygun olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak! şeklinde değiştirildi.

GÖREV SÜRESİ ŞARTI DA DEĞİŞTİ

Yönetmelikte en az 3 yıl görev yapmış olmak ibaresi ise, en az 5 yıl görev yapmış olmak şeklinde uzatıldı. Bundan sonra en az üç yıl öğretim görevlisi unvanında bulunmak kaydı ie Başbakanlık'ta vaiz, dengi veya üstü sayılan görevlerde toplan on yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak en az 10 yıl görev yapmış olmak,

Dini musiki, kıraat gibi özel bir yetenek gerektiren alanlarda yapılacak alımlarda en az 4 yıllık dini yüksek eğitim mezunu olmak, eğitim görevlisi kadrolarının yüzde onuna kadar yapılacak dini yükseköğretim dışındaki alanlarda lisans mezunu olup yüksek lisans çalışmasını tamamlamış olmak" şartları getirildi.

d1.jpeg

d2.jpeg

Öne Çıkanlar