DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ İLANI

Örnek No:55*

T.C.
DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/7 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, HACIEYÜPLÜ Mahalle/Köy, 345 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz,
Adresi : Denizli İli Merkezefendi İlçesi Hacıeyüplü Mahallesi
Yüzölçümü : 8.492 m2
İmar Durumu : 1/1000ölçekliuygulama imar planında sanayi alanı olarak planlıdır. bina derinliği: kroki, ön bahçe mes: 10,00 mt, komşu mes:10,00 mt. ÇED raporu alınmadan ruhsat verilmez
Kıymeti : 29.722.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: M:BOTAŞ lehine 748 M2.lik irtifak hakkı vardır. Başlama tarihi: 14/01/2005
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2023 - 10:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 10:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 10:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2023 - 10:40

15/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01893162