BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLANI

T.C.
BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/195 Esas
DAVALILAR : SÜHEYLA AKSOY, LEYLA CEBE
Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 19/09/2023 günü saat: 11:05'de, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi ile bilirkişi raporunun tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idare yargıda iptal ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, süresinde dava açılmadığı veya yürütmenin durdurulması davası alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin devam edeceği ve tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde varsa cevaplarını ibraz etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01888345