BABAESKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLANI

ESAS NO : 2020/570 Esas
DAVALILAR : 1- BABAESKİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ
2- RECEP ÇAVUŞ Hacıhasan Mah.Babaeski/ KIRKLARELİ
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 07/11/2023 günü saat: 12:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01892895