ANKARA 3. GENEL İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

2023/67704 ESAS

(Kapatılan Ankara 22. İcra Dairesi 2022/10338 Esas)
ANKARA 3. GENELİCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
KIYMET TAKDİR RAPURONUN İLANEN TEBLİĞİ
ALACAKLI : TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ, 4810058590Vergi Nolu,
VEKİLİ : Av. Özgün Yıldırım
BORÇLU : CENK SANDALCI, 41761023464TC Nolu,
BORÇ MİKTARI : 91.217,42 TL.
Alacaklı Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Vekili Av. Özgün Yıldırım 14/06/2022 tarihi itibariyle masrafsız 91.217,42.TL ödemeye borçlu CENK SANDALCI, hakkında ilamsız takiplerde ödeme emri ile yapılan icra takibi nedeni ile borçlu adına kayıtlı 06BRY230 PLAKALI 2000 MODEL FORD MARKA DAW FOCUS 1.6İ 5 KAPI TİP OTOMOBİL ile ilgili 27/03/2023 tarihinde Ankara Batı İcra Dairesi2023 / 1530 Talimat Dosyasından muhafaza altına alınmış ve kıymet takdiri yaptırılmış olup,bilirkişilerce araca 210.000,00 TL kıymet takdir edilmiştir.
Dosyamız borçlusu ve maliği CENK SANDALCI, adresi tespit edilemediği ve kendisine tebligat yapılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Karar gereğince adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan dosyamız borçlusu CENK SANDALCI’ya iş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren varsa itirazının 7 gün yasal süreye ilaveten 15 gün toplam 22 gün içinde, itiraz edilmediği taktirde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği 27/03/2023tarihli kıymet takdir raporunun borçluya tebliğ yerine kain olmak üzere ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01892435