AND BİRLEŞİK BASIN İLAN SERVİSİ LİMİTED ŞİRKETİ

KARAR TARİHİ : 25.03.2024

KARAR NO : 2024-001

Kooperatifimiz bugün kooperatif merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almıştır.

1. Kooperatifimizin 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023ve 2024 (Kapanış) Yıllarına Ait Olağan Genel kurulunun 11.05.2024 tarihinde Tepeüstü Yıldız Camii Kur’an Kursu Salonu Küçükçekmece-İstanbul adresinde Kooperatif Kanununun ilgili Maddesi gereğince ortaklara mektupla haber vermek, elden tebliğ etmek, ve Gazete İlanı Suretiyle aşağıdaki gündem içeriği ile yapılmasına, toplantı saatinin 10.00 olmasına, Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde yine aynı yer ve saatte aynı gündem içeriği görüşülmek üzere 18.05.2024 tarihinde yeniden toplanılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

TASFİYE HALİNDE SINIRLI SORUMLU AZİM İŞÇİ YAPI KOOPERATİFİ 11.05.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ.

1. Açılış ve Yoklamanın Yapılması,

2. Divan Heyetinin seçilmesi ve heyete Toplantı tutanaklarının imza yetkisinin verilmesi,

3. Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarına ve şehitlerimiz, Gazilerimiz için saygı duruşu yapılması.

4. 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 ve 2024 (Kapanış) Yıllarına ait Yönetim Kurulu (Tasfiye Kurulu) Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

5. 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 ve 2024 (Kapanış) Yılları Denetim Kurulunun, Denetim Kurulu Raporu’nun okunması ve Denetçi Raporları okunması ve görüşülmesi,

6. 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 ve 2024 (Kapanış) Yılları Bilanço ve Gelir Tablosu, Gelir Gider Raporlarının okunma, müzakere ve oylanması,

7. 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 ve 2024 (Kapanış) Yönetim (Tasfiye) Denetim Kurulunun ibrasının görüşülmesi ve oylanması.

8. Kooperatifimizin kapanışının, kapanış sebebiyle eski evrakların 6102 sayılı T.T.K. 82 nci maddesine göre kim tarafından 10 yıl müddetle saklanacağının görüşülmesi ve karar alınması,

9. Dilek ve Temenniler ve Kapanış.

Yönetim Kurulu – Tasfiye Kurulu

Nurettin ONUŞ - Halil İbrahim GÜRAKIŞ - Bilal YAMAN

#ilangovtr BASIN NO: ILN02017576