AB harekete geçti: Binalar için yeni sistem devreye giriyor

AB harekete geçti: Binalar için yeni sistem devreye giriyor

Avrupa Parlamentosu (AP), tarafından Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki binalara ilişkin karbon emisyon yasası onaylandı.

AB'deki binaların enerji verimliliğini artırarak karbon emisyonlarını azaltmayı hedefleyen yasayı onayladı.

Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleşen AP Genel Kurul oturumunda, binalarda enerji performansını değiştirecek yasa, 370 "Evet" oyu ile kabul edildi.

Yeni kurallar kapsamında, yapıların enerji tüketimi ve sera gazı emisyonları azaltılacak, en düşük performans gösteren binaların hızla yenilenmesi sağlanacak.

AB ülkelerinde, yeni kamu binalarının 2028'de ve diğer binaların ise 2030'da sıfır emisyonlu olması gerekecek.

Konutlardaki enerji kullanımının 2030'a kadar en az yüzde 16, 2035'e kadar ise en az yüzde 20 azaltılması hedefleniyor.

Üye ülkelerin, 2030'a kadar en düşük performansa sahip olup olmayan konut dışı binaların yüzde 16'sını, 2033'e kadar ise yüzde 26'sını restore etmeleri gerekecek.

Teknik ve ekonomik olarak uygun olan binalara güneş enerjisi panellerinin yerleştirilmesi teşvik edilecek.

Fosil yakıtlı ısınma sistemleri ve kazanlar aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacak, ısıtma ve soğutmada fosil yakıtlarının 2040'a kadar aşamalı olarak ortadan kaldırılması için üye ülkeler tedbirler alacak.

Fosil yakıtlı sistemlere sağlanan teşvikler 2025 itibarıyla yasaklanacak.

Ancak tarihi binalar ve tarımsal yapılar, bu kuralların kapsamı dışında tutulacak.

İlgili Haberler