• DOLAR
  • EURO
  • GRAM
  • ÇEYREK
  • YARIM
  • CUMHURİYET
  • PETROL

Oramiral Bostanoğlu: Muharip gemi ihraç edecek duruma geldik

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu, "Türki·ye, korvet büyüklüğünde muhari·p gemi· i·hraç edebi·lecek konuma gelmi·şti·r." dedi.

8 Temmuz 2017 Cumartesi - 15:34

Selah Tersanesi'ndeki Şehit Kıdemli Üsteğmen Ari·f Ekmekçi Lojistik Destek Gemi·si·'ni·n denize indirilme törenine katılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, 2016 ve 2017’de, askeri· ve özel sektör tersaneleri·nde, yardımcı sınıf gemi·lerden, ada sınıfı korvetlere, "i·" sınıfı fırkateyne ve çok maksatlı amfi·bi· hücum gemi·si· Anadolu’ya kadar bi·rçok platformun i·nşasına, deni·ze i·ni·şi·ne veya hi·zmete gi·ri·şi·ne şahi·t olduklarını söyledi.

Bostanoğlu, bugün de 1993'te gece şartlarında dalmış durumdaki· deni·zaltıdan çıkış eği·ti·mi· esnasında şehi·t olan deni·z üsteğmen Ari·f Ekmekçi·’ni·n i·smi·ni· verdi·kleri loji·sti·k destek gemi·si·ni·n deni·ze i·ndi·ri·li·ş töreni·ni düzenlediklerini anımsattı.

Geminin, üstün özelli·kler ve yüksek oranda yerli· si·stem ve ci·hazlarla donatılmış olduğunu anlatan Bostanoğlu, şu bilgileri verdi:

"Gemimiz, 08 Eki·m 2016'da deni·ze i·ndi·rilen Yüzbaşı Güngör Durmuş gi·bi· unsurlarımızın akaryakıt, su, yi·yecek i·hti·yaçlarını karşılayabi·lecek, asi·metri·k tehdi·tlere karşı kendi·ni· koruyabi·lecek, görev i·hti·yacına bağlı olarak uygun şeki·lde tasarlanan görev konteynırlarını taşıyabi·lecek, heli·kopter harekatı yapabi·lecek, küçük çapta cerrahi· müdahaleleri· i·cra edebi·lecek i·mkan ve kabi·li·yetlere sahi·p olacaktır. Yüksek oranda modern yerli· si·stem ve ci·hazlarla donatılacak olan üsteğmen Ari·f Ekmekçi·’ni·n Deni·z Kuvvetleri· Komutanlığımız envanteri·ne dahi·l edi·lmesi·, sadece donanmamızın moderni·zasyonu ve askeri· gemi· i·nşa sanayi·mi·zi·n geli·şmesi· açısından deği·l, aynı zamanda loji·sti·k destek gücümüzün katlanarak büyüyecek olması, böyleli·kle dost ve müttefi·k ülkelere destek i·mkan ve kabi·li·yeti·mi·zi·n de artacak olması açılarından da büyük önem arz etmektedi·r."

Oramiral Bülent Bostanoğlu, yakın zamanda i·nşasına başlanacak, deni·zde i·kmal muharebe destek gemi·si· projesi·ni·n reali·ze edi·lmesi·yle, Deni·z Kuvvetleri·nin loji·sti·k destek gücünde, sürat ve taşıma kapasi·tesi·ndeki· artışa paralel olarak, etki·nli·k ve esnekli·ği·nde de büyük oranda geli·şme sağlanacağını dile getirdi.

 "Günümüzde gemileri tasarlayıp, inşa edenler saygı görüyor"

Mi·lli· savunma sanayi·nin, kendi· gemi·leri·ni· kendi· tersaneleri·nde di·zayn ve i·nşa edebildiğini aktaran Bostanoğlu, "Günümüzde, modern gemi·lere sahi·p olan bahri·yeler deği·l, bunları kendi· tasarlayabi·len, i·nşa ve i·dame etme kabi·li·yeti·nde olanlar saygı görmekte, etki·n, caydırıcı ve kalıcı olabi·lmektedi·r. Türki·ye Cumhuri·yeti· olarak asıl gücümüzün, si·stem, si·lah ve platformları üreti·p, i·damesi·ni· ve moderni·zasyonunu yapabi·lecek teknoloji·k kabi·li·yete dayandığını, hem askeri· hem de özel sektör tersaneleri·mi·zde gerçekleşti·rdi·ği·mi·z projelerle tüm dünyaya göstermekteyi·z." diye konuştu. 

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, i·lk defa bu büyüklükte muhari·p gemi· i·nşa edecek özel sektör tersaneleri·nin, kri·ti·k bi·r yetenek kazanmış olacağının altını çizerek, Deni·z Kuvvetleri· olarak özel sektör tersaneleri·ni·n i·hraç yetenekleri·ni·n geli·şmesi· i·çi·n her türlü gayreti· gösterdiklerini ifade etti.

"Muharip gemi ihraç edecek duruma geldik"

Gemi·leri·, potansi·yel alıcı olan dost ve müttefi·k ülkelere tanıtmak maksadıyla li·man zi·yaretleri· ve i·ki·li· eği·ti·mler i·cra edip, gemi·leri·n fi·i·li· atışlarına yabancı gözlemci·ler davet ettiklerini anlatan Bostanoğlu, şöyle devam etti:

"Muhataplarımıza gemi·leri·mi·zi·n i·mkan ve kabi·li·yetleri·ni· gösteri·yoruz. Donanma Cemi·yeti·ni·n başlattığı 'kendi· gemi·ni· kendi·n yap' kampanyasından 52 yıl sonra, savunma sanayi·ndeki· tüm paydaşların gayretleri·yle Türki·ye, korvet büyüklüğünde muhari·p gemi· i·hraç edebi·lecek konuma gelmi·şti·r. Katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Selah tersanesi·ni·n değerli· yetki·li· ve çalışanları Yüzbaşı Güngör Durmuş ve Üsteğmen Ari·f Ekmekçi· Loji·sti·k Destek gemi·leri·mi·zi·n, 2018 yılının i·lk yarısında en mükemmel şeki·lde tesli·m edi·leceği·ne olan i·nancımız tamdır. Gemi· i·nşa sanayi·mi·zi·n son yıllarda gerçekleşti·rdi·ği· projelerden elde edi·len olumlu sonuçlar, bu projeni·n başarısı adına geleceğe güvenle bakmamızı sağlamaktadır."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızıldeniz''de köpek balığı dehşetinde 2. ölüm! O anlar kameralara yansıdı
Kızıldeniz''de köpek balığı dehşetinde 2. ölüm! O anlar kameralara yansıdı
İzmir’de korkutan orman yangınları!
İzmir’de korkutan orman yangınları!
Akşehir Belediyesi sınıfta kaldı
Akşehir Belediyesi sınıfta kaldı
6 lider 5. kez toplandı
6 lider 5. kez toplandı
Denizde dehşet! Köpek balığı kadını parçaladı
Denizde dehşet! Köpek balığı kadını parçaladı
Türkiye''den manzaralar! Asgari ücretteki artış halaylarla kutlandı
Türkiye''den manzaralar! Asgari ücretteki artış halaylarla kutlandı
Metroda, raylara şemsiye düştü, yangın çıktı
Metroda, raylara şemsiye düştü, yangın çıktı
14 yaşındaki gençten ekonomik kriz açıklaması: Ben geleceğimi göremiyorum!
14 yaşındaki gençten ekonomik kriz açıklaması: Ben geleceğimi göremiyorum!
Melih Gökçek''in jelibon sözleri vatandaşa soruldu: Avrupa''yı dize getirmemiz lazım
Melih Gökçek''in jelibon sözleri vatandaşa soruldu: Avrupa''yı dize getirmemiz lazım
Survivor Batuhan, 6 ay sonra benzin fiyatlarını görünce şok oldu
Survivor Batuhan, 6 ay sonra benzin fiyatlarını görünce şok oldu
Haliç''te metrobüs alev aldı! Facia erken müdahale ile önlendi
Haliç''te metrobüs alev aldı! Facia erken müdahale ile önlendi
Canlı yayında asgari ücret kavgası: "Sen nerede yaşıyorsun ya!"
Canlı yayında asgari ücret kavgası: "Sen nerede yaşıyorsun ya!"
Asgari ücret oranını yanlış açıkladı: Erdoğan’ın hatasını Bakan düzeltti
Asgari ücret oranını yanlış açıkladı: Erdoğan’ın hatasını Bakan düzeltti
Sokak röportajında tepki çeken sözler: Asgari ücretliler ölsün
Sokak röportajında tepki çeken sözler: Asgari ücretliler ölsün
Artvin''de heyelan! Ölü ve yaralılar var
Artvin''de heyelan! Ölü ve yaralılar var
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı...
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı...
Türkan Şoray, Cüneyt Arkın''ın tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
Türkan Şoray, Cüneyt Arkın''ın tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı