İlayda TAŞKESER

İlayda TAŞKESER

Mobbing

A+A-

Mobbing bir diğer adıyla psikolojik şiddet. Günümüz dünyasında değişen çalışma modelleri ve sistemleri içinde çalışanlardan sıklıkla duyulan bir yakınma.

Çalışma ortamında sistematik bir şekilde ilerleyen, yıldırıcı davranışlar bütünüdür. Bireyi ortamdan dışlamak, ötelemek ve rahatsız etmek amaçlı kasıtlı davranışlar olarak görülür. Etik olmayan tüm bu davranışlar bireyi derinden etkilediği gibi çalışma ortamına da yadsınamaz zararlar verir. Farklı tiplerde meydana gelen mobbing davranışları kişinin saygınlığı, kişiliği ve sosyal ortamını hedef alabilir. Kişiye söz hakkı tanınmamasından, hakkında yapılan kışkırtıcı konuşmalara kadar uzanır. Bireyi toplumdan izole etmeye yönelik davranışlar oldukça sık görülür. Sorumluluk dışı işler verilmesi, yeteneklerine ilgisiz kalmak, fiziksel olarak gücünden daha fazla işle yetkilendirmek gibi durumlar da bunlara dahildir.

Yapılan işin türü gözetilmeksizin her çalışan potansiyel bir mobbing mağdurudur.

Dikey yıldırı ve yatay yıldırı olarak ikiye ayıracak olursak; Dikey yıldırı üst pozisyondan alt pozisyona konumlanırken, yatay yıldırı eş pozisyonlar arasında yaşanır.

En çok rastlanan tahmin edildiği gibi dikey yıldırıdır. Karşıt fikirler, gelecekte çalıştığı pozisyona yerleşebilme endişesi, düşmanca fikirler beslemek bu davranışların örnekleridir.

Yönü ve şiddeti ne olursa olsun bu davranışların birkaç farklı temeli vardır. Kişisel sebepler saldırganın ve mağdurun psikolojik yapısı iken kurumsal nedenler kötü yönetim, stres, monotonluk, güven telkin etmeyen çalışma ortamı ve liderdir.

Mobbing mağdurlarının kişilik yapılarına baktığımızda duygusal zekası gelişmiş, iş ortamında parlak ya da parlama potansiyeli olanlar yüksek orandadır. Kendine güven duyan ve donanımlı bireyler daha kolay hedef haline gelirler.

Saldırganlarda gördüğümüz yapı ise düşük duygusal zeka, empatiden uzaklık ve çocukluk dönemi travmaları dikkat çeker.

Birey üzerinde mobbingin etkilerini psikolojik, sosyal ve sağlık konularında görebiliriz. Özgüven eksikliği ve kaygı gibi belirtiler psikolojik etkilere yorulurken; iş kaybı ve yeni işe başlayamama sosyal etkilerdendir. Yüksek tansiyon ve baş ağrıları gibi fizyolojik yakınmalar ise etkilenen sağlığa yorulan belirtilerdir.

Genel hatlarıyla iş hayatında ve sosyal hayatta bu şekilde görülen mobbinge kişinin iç dünyasından bakacak olursak daha fazla belirti eklemek mümkün. İşe gitmek istememek, günün büyük kısmını keyifsiz geçirmek kişinin mücadele ettiği ve azımsanmaması gereken davranışlardır.

Bu durumlarda çevreden gelen sosyal destek oldukça önemlidir. Kişinin mobbingin ne olduğu hakkında farkındalığı olması, yaşanan yıldırı hareketlerinden daha az etkilenmesini sağlar.

Son zamanlarda özellikle kurumsal şirketlerde üstünde durulan bir konu olması sevindirici olsa da tamamen son bulmuş değildir.

Bahsedilen kişilik yapılarının süregelmesi ve empati kuramamak bu davranışların yinelenmesinde büyük unsurlardır.

Psikoterapi süreçleri bu konuda hem saldırgan hem de mağdur için farkındalık yaratırken, bu yaşantıları anlamlandırmaya ve değiştirmeye başlar.

Psikoeğitimin değeri de bu süreçte yadsınamaz.

Kendinize iyi bakın..

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar