Murat Sururi ÖZBÜLBÜL

Murat Sururi ÖZBÜLBÜL

EKONOMİ VE GERÇEKLER

Kentler ve ekonomi

A+A-

Kentler ve ekonomi konusu çok üzerinde durulan, çok dile getirilen bir husus değildir. Çoğumuz kentleri ekonomik bir değer olarak değil yaşadığımız, oturduğumuz, okula gittiğimiz mekanlar olarak algılar oysa kentlerin oluşumu başlı başına bir ekonomik ihtiyaçtan kaynaklanmıştır. Bir kentin aynı zamanda bir üretim üssü, bir ekonomik merkez de olduğunu asla aklımızdan çıkartmamalıyız.

İlk kentler genel olarak ticaret yolları üzerinde, yüksek nüfuslu ve yüksek nitelikli insanların üretim ve ticaret yaptığı noktalarda ortaya çıkmıştır. Kırsalda ve köylerde yapılan üretim daha ziyade tarımsal ürünler elde etmeye dayanır. Kentlerde ise hem kırsaldan gelen bu ürünler işlenir, katma değer eklenir ve hem de çok farklı üretim metotları ile insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çok çeşitli mal ve hizmetler üretilir, ticarete konu olur.

Günümüzde kentlerde çok çeşitli, katma değeri yüksek ve ancak nitelikli insan gücü ile elde edilebilecek mal ve hizmetler üretilir ve aynı zamanda üretilen bu mal ve hizmetlerin ticareti de gerçekleştirilir.

Kentler doğal olarak oldukça yüksek bir nüfusa sahiptir ve bu nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması, doyurulması, barındırılması başlı başına çözülmesi gereken bir sorundur. Ayrıca kentlerde yapılan üretim faaliyeti de oldukça kompleks, yüksek katma değerli ve çok sayıda nitelikli insan çabasına, emeğine ihtiyaç duyulan bir özellik taşır.

Bir kent ne kadar iyi tasarlanmış ise bu kentte sadece yaşamak değil üretim yapmak da o kadar verimli ve başarılı olur, daha yüksek miktarda ve nitelikte üretim daha ucuza yapılabilir ve bu durum küresel rekabette doğal bir avantaj yaratır. Bir ülkede kentlerin üretim ile olan bağı çok iyi kurulamazsa o ülkede küresel ekonomide rekabet edebilecek mal ve hizmetleri üretmek son derece zor olacaktır kentlerin ekonomiye olan bu etkisi muhakkak ki önemle dikkate alınmalıdır.

Beklentiler

Bir kent orada yaşayan ve üretim yapan bireyler ya da kurumlar açısından güvenlik, lojistik ve benzeri temel ihtiyaçları ne kadar ucuza ve büyük bir başarıyla sağlarsa ekonomiye katkısı o kadar artar.

Özellikle yüksek nitelikli katma değerli ürünleri üretebilecek yüksek nitelikli iş gücü şehir yaşamından farklı beklentilere sahiptir; iyi bir sağlık hizmeti, iyi bir eğitim hizmeti, iyi bir ulaşım hizmeti ve yaşamı renklendirecek yeknesaklığı ortadan kaldıracak sanat ve eğlence faaliyetleri bu insanların beklentilerinin başında gelir. Bu beklentiler karşılanamaz ise aynı insanları istihdam etmek ya mümkün olmaz yada çok daha yüksek bedeller ödemek gerekir.

Diğer yandan ulaşım da  çok önemli bir faktördür yüksek ulaşım süreleri, zahmetli ve konforsuz yolculuklar çalışma verimini düşüren istenmeyen durumlardır 8 saat çalışmak için 4 - 5 saati yollarda harcamak neticede kimsenin isteyeceği bir durumdur. Benzer bir şekilde mal ve hizmetlerin lojistiği de ucuz, hızlı ve verimli bir şekilde yapılabilmelidir. Güvenlik bir başka önemli unsurdur yaşadığımız ve üretim yaptığımız alanlarda güvenliğinin sağlanabilmesi çok önemlidir, güvenliğin olmadığı bir yerde kimse yaşamak ve üretim yapmak istemez! Bir kentin mal ve can güvenliğini sağlaması bu yüzden çok önemlidir sadece suça karşı değil yangın, sel, deprem ve benzeri afetlere karşı da güvenli bir şehir inşa edebilmek çok önemlidir.

Kent altyapısı öncelikle  hem kent yaşamının hem de üretim fonksiyonunun ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli düzeyde ve sürekli olarak su, gaz, kanalizasyon, elektrik ve iletişim imkanı da sunabilmelidir.

Kentlerde yaşayan insanlar yüksek nitelikli sağlık ve eğitim hizmetine ulaşabilmek ister bir kentin sağlık ve eğitim hizmetlerinin iyi planlanması ve işlemesi de bu yüzden çok önemlidir.

Belediyelerin önemi

Kentte yaşayan insanlar sanat, spor ve eğlence hayatından da istifade etmek isteyecektir. Bu şekilde hem yaşam gustolarını artırmak hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlarlar. Aslında sanat, spor ve eğlencenin merkezi de çoğu zaman kentlerdir.

İyi işleyen bir kent inşa ettiğinizde aynı zamanda çok yüksek değerde bir servette meydana getirmiş olursunuz. Kentlerdeki arsa ve bina değerleri çoğu zaman kırsaldakine göre çok daha yüksektir ve iyi işleyen, yüksek talep gören bir kentteki mülk değerleri diğer kentlere nazaran daha da yüksektir. İyi planlanmış teknik, teknolojik ve estetik özellikleri mükemmel olan bir kentin hem ekonomik başarısı, hem de servet değeri çok daha yüksek olacaktır.

Buraya kadar saydıklarımızı bir arada toplarsak bu beklentileri karşılayabilecek bir kent yönetiminin sadece kent yaşamı için değil kentsel üretim içinde ne kadar önemli olduğu ortaya çıkacaktır. İşte kentleri yöneten seçilmiş otorite belediyeler bu yüzden çok önemlidir iyi yönetilen bir kent hem yüksek nitelikli, yüksek katma değerli mal ve hizmet üretimine katkıda bulunur, hem de o kentte yaşayan çalışan insanların refahını ve servetini artırır.

Tam da bu yüzden kent yöneticileri çok zorlu bir göreve sahiptirler ve ağır bir sorumluluk altındadırlar.

Toplumsal refah, servet ve ekonomik gücün korunup, artırılabilmesi bakımından belediye başkanları ve belediye yönetimleri çok önemlidir ve seçilirken liyakat kriterleri her zaman ön planda olmalıdır yoksa bedeli çok ağır olur; kentin hem ekonomisi, hem refahı ve hem de servet olarak değeri düşer.

Önceki ve Sonraki Yazılar