Hasan Özbek

Hasan Özbek

10 Kasım

A+A-

Büyük kurtarıcı, büyük asker, büyük devlet adamı ve büyük devrimci Atatürk'ün aramızdan ayrılışından bu yana geçen yıllar 82'yi buldu. Atatürk'ün bütün ömrü Türk milletine hizmet etmek, onu çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak için savaş vermekle geçti.

Askerî alandaki zaferlerini bu yüzden siyasi rejim, hukuki düzen, sosyal hayat, ekonomik bağımsızlık gibi birbirini tamamlayan alanlardaki zaferleri izledi. Ancak bütün bunları yaparken getirdiği yeniliklerin ve devlet adamı sıfatıyla giriştiği icraatın temelinde yatan fikir sistemi bir bütün halinde halen ortaya çıkarılmadı. Bu eksiklik yüzünden olacak, Atatürk'ü herkes kendi işine geldiği gibi gösterme çabasına girebiliyorlar ve eksiklik yüzünden Atatürk'ün kimliğinde çelişkiler olduğunu düşündürecek biçimde çizilmiş tablolarla karşılaştığımız oluyor. Oysa Atatürk asker olarak, devlet adamı olarak, devrimci olarak kimliğinde hiçbir çelişki taşımayan kimsedir. Çünkü kendini millete vakfettiği ilk günden son nefesini verdiği saniyeye kadar bütün davranışlarında Türk ulusunun bütünlüğüne ve büyüklüğüne olan inancı, insan sevgisi, uygarlığa olan hayranlığı kesintisiz olarak görülebilir.

Atatürk'ün hayatta olduğu dönem Türk ulusunun çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için gerekli olan sosyal alt-yapı yatırımları dönemidir. Bunlar, içinde değişiklikler dönemi gibi görülse de etkisi unutulmadan incelenirse Atatürk'ün temel amacının Türk insanını yeni baştan inşa etmek olduğu hemen görülür. Atatürk, inşa ettiği bu yeni insanı hiçbir ideolojiye angaje etmeyi düşünmemiştir. Ona kendine güvenmeyi, eşitliği, hür olmayı, bağımsız yaşamayı, Türk ulusunu bir bütün halinde görmeyi, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını engelleyecek her şeyin ve herkesin karşısına çıkmayı öğütlemiştir.

Laiklik onun için Türk devrimlerinin temel taşlarından biridir. Sınıf ya da zümre hâkimiyeti onun için Atatürkçülükle bağdaşmayan bir görüştür.

Demokratik düzen onun için, Atatürk devrimlerinin bir aşamasıdır.

Bağımsızlık onun için, Atatürkçülüğün vazgeçilmez bir şartıdır.

Rahat uyu ATAM. Türk milleti devrimlerini ilelebet koruyacaktır.

Önceki ve Sonraki Yazılar